Dobrodošli!

Tempus fondacija je odobrila projekat za finasiranje u visini od 6804.00 eura. Projekat će
trajati dvanaest meseci, počeo je da se sprovodi 01.10.2018. godine i trajaaće do 30.09.2019.
godine. Cilj projekta je izrada udžbenika za džins odeću (osnovna konstrukcija, modelovanje i
kompletiranje dečije, ženske i muške džins odeće kao i obuke i razmena iskustava dobre
prakse. U zadnjem mesecu projekta predviđene je i organizovanje modne revije za širenje
rezultata projekta koja će se održati u Novom Pazaru početkom septembra 2019 godine.

You may also like...